Investice do zlata a stříbra - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Investice do zlata a stříbra

Invest. do cenných kovů > Investiční slitky a mince

Investice do drahých kovů
( zlato a stříbro )

    Žijeme v období charakteristickém nízkou až velmi nízkou inflací ( inflace = znehodnocování peněz, růst cen, rozšiřování peněžní zásoby aj.), že mnozí lidé už ztratili obezřetnost a riziko inflace podceňují. Přitom průvodní znaky inflace jsou patrné : cenová úroveň se za posledních 5 let zvýšila průměrně o 2,92 % ročně, růst peněžní zásoby se za posledních 5 let zvýšil o 14,7 bil.USD ( to je i pro USA značně velká částka – zejména je zapříčiněna americkými výdaji v sociální sféře, sanací bank a hypotéčních korporací, výdaji na války v Iráku a v Afghánistánu aj.). Podobný vliv má dluhová krize v EU, která rozhodně dosud není zažehnána.
    Všechny tyto skutečnosti představují inflační rizika, přesto se centrálním bankám ( FED v USA a ECB v EU ) dosud daří inflační tlaky brzdit, ovšem za cenu enormních výdajů ( 1. i 2. etapa kvantitativního uvolňování v USA, Euroval a jiné fondy určené k záchraně evropských bank a evropských vládních dluhopisů. To však nemůže trvat donekonečna a nadbytek peněz nalitých do ekonomik se dříve nebo později musí projevit inflací. Pro tuto situaci je nejlépe mít část svého majetku zainvestováno do drahých kovů – zlata a stříbra.
    Zlato a stříbro jsou tradiční měnové kovy ( měnové kovy = v historii se z nich razily mince ), které si vždy ( zejména v situacích společenských bouří, válek, revolucí, ekonomické nestability ) zachovávaly svoji hodnotu a vždy sloužily jako nejspolehlivější platidla. Na hodnotu zlata a stříbra se přepočítávaly hodnoty všeho ostatního. Investiční zlato a stříbro jsou nepostradatelnými složkami každého správně vytvořeného investičního portfolia ( souboru investic ).

Charakteristika zlata jako investičního nástroje ( staženo z internetu ) :

 • Zlato má nezastupitelné místo v investičním portfoliu každého člověka:

 • Investiční zlato je jistota. Peníze ztrácejí svoji hodnotu. Zlato si uchovává svoji neměnnou hodnotu po celou dobu lidských dějin.

 • Centrální banky a vlády drží a dokonce navyšují své zlaté rezervy v podobě investičního zlata. Zlaté rezervy totiž poslouží jako základ pro nový měnový systém vlád v případě zhroucení světového měnového systému.

 • Zlato je celosvětově uznávané platidlo. Kdekoli po celém světě jste schopni zlatem platit, a nebo jej kdekoli směnit za peníze. Za investiční zlato můžete nakoupit jakoukoli skutečnou hodnotu.

 • Zlato představuje bezpečí. V historii 20. století se přehnalo světem a Evropou více než 40 hyperinflací nebo měnových reforem. Při nich lidé přišli o veškeré celoživotní úspory. Ti, co je ale včas vyměnili za zlato nebo stříbro, získali dokonce ohromné bohatství.

 • Zlato je likvidní. Kdekoli po celém světě můžete 24 hodin denně směnit zlato za peníze. Investiční zlato nejvyšší ryzosti a kvality třídy „Good delivery“. Některé banky berou zlato od svých klientů jako zástavu.

 • Zlato dlouhodobě odměňuje své majitele vysoce nadinflačním zhodnocením. Za posledních 10 let zlato zpětinásobilo svoji cenu. Zlato je hlavně ochranou před inflací.

 • Zlato je vzácné. Celosvětové zásoby jsou omezené. Snadno těžitelná ložiska zlata a stříbra jsou již vytěžena.

 • Zlato představuje svobodu. Je to hmatatelný likvidní kapitál, který strčíte do kapsy a odcestujete s ním, kam budete chtít. Po celém světě jej opět zpeněžíte. Do krabičky od cigaret se Vám vejde zlato za cca 2 mil. Kč.

 • Zlato nelze žádným způsobem uměle vyrobit. Získáváme jej stále nákladnější a náročnější těžbou. Za posledních 5 let vzrostly náklady na těžbu o 90 % a dále rostou.

 • Zásoby zlata na dnes těžených ložiscích se odhadují na cca 18 let. Dlouhodobě převyšuje poptávka po zlatě nabídku a možnosti těžby, a proto také zlato v posledních 10 letech významně zhodnocuje.

 • Peníze vázané na zlato a stříbro existovaly na světě úspěšně téměř 6000 let.

 • Dnešní - ničím nekryté - peníze existují od roku 1971. Kterým lze věřit více?


Investiční stříbro : jeho vlastnosti jako investičního nástroje ( staženo z internetu ) :

 • Stříbro je kov průmyslový i monetární – velice žádaný jak průmyslem, tak investory.

 • Vynikající fyzikální vlastnosti stříbra předurčují k širokému průmyslovému využití.

 • Poptávka po stříbře dlouhodobě mnohonásobně převyšuje možnou nabídku.

 • V mnoha přístrojích a součástkách je stříbro nenahraditelným komponentem, bez něhož nelze daný produkt vyrobit.

 • Vznikají stále nové způsoby využití stříbra (solární elektrárny, mobilní a počítačová technika, oděvní průmysl, spotřební elektronika...)

 • Stříbra aktuálně dostupného na trhu je méně než zlata! Je to nejvíce podhodnocený kov v historii lidstva.

 • Indie, Čína, Asie vnímají stříbro jako drahý kov a nakupují jej po staletí. Navíc tyto trhy rychle bohatnou a investují mj. do drahých kovů. To se promítne také do ceny stříbra.

 • V případě hyperinflace či měnové reformy, je stříbro pro lidi přirozenou měnou, starou několik tisíc let.

 • Co se s cenou stříbra stane, až dojde k další ekonomické a hospodářské krizi nebo naopak k vyčerpání stříbra průmyslem? Poptávka se zvýší natolik, že jeho cena začne stoupat geometrickou řadou.

 • Co se bude dít, až se lidé probudí do reality a zaregistrují vzestup této komodity, která vždy byla spíše ve stínu zlata? Co myslíte, jak často dostane člověk příležitost investovat do kovu, kterého bude chronický nedostatek, bez něhož se svět neobejde a kdy budou jeho zásoby významně klesat?


Společné vlastnosti zlata a stříbra pro investory :

 • Významná složka investičního portfolia ( souboru investic )

 • Ochrana peněz před inflací

 • Vysoce nadinflační zhodnocení

 • Možnost investovat jednorázově,  pravidelně i nepravidelně

 • Možnost investovat do slitků různých gramáží

 • Investice do neuvěřitelně podhodnocených strategických komodit

 • Vysoká likvidita investičních slitků ( odprodej je možný kdykoliv, kdykoliv je kdost dalších zájemců o investování )

 • Výnos z investice není daněn (u fyzických osob)

 • Anonymita investice

 • Vhodné i pro investory s nepravidelnými příjmy


Rizika investování do drahých kovů :

 • investice do nepravého zboží – nevýznamné, snadno eliminovatelné

 • riziko ukradení – významné ! – eliminuje se bezpečným uložením

 • riziko tržní – kolísání hodnoty – je běžné jako u jiných investic kapitálu. Kompenzuje se vhodnou skladbou investičního portfolia a vhodnou dobou investičního horizontu

 • měnové riziko – drahé kovy se včasnosti obchodují vých dolarech. Do hodnoty investice vstupuje kurz CZK / USD, který hodnotu investice vyjádřenou vzvyšuje nebo snižuje.


O investování do zlata a stříbra je křada významných publikací, nejsdělnější pro běžného čtenáře - zájemce jsou  :

 • Michael Maloney : Investujte do zlata a stříbra, Pragma 2010

 • Struž, Studýnka : Zlato,zlato, zlato,  Mladá fronta 1985

 • Hans J.Bocker : Svoboda jménem zlato, Austria Gold CZ 2010

 • Zbyněk Revenda : Peníze a zlato, Management press 2010

 • Struž, Studýnka : Zlato – příběh neobyčejného kovu, Grada 2005

 • Michael Phillips : Sedm zákonů peněz,  Pragma 1997


Knihy mohu zájemcům zapůjčit na vyžádání.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky