Investice na devizových trzích - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Investice na devizových trzích

Jednou z významných, regulérních, legálních a osvědčených metod dosahování zisku je investování na devizových trzích. Obvyklý způsob, který byl používán v minulosti a je používán i v současnosti, je ten, že investor pověří makléře (tradera), který analyzuje jednotlivé peněžní měny, vybírá vhodné tzv. měnové páry a vyhledává vhodné příležitosti k investování. Investor získává zisk tím, že nakoupená měna posílí, tedy zvýší svůj kurz, makléř ji prodá a dosažený zisk je výnosem pro investora.

Tato tradiční metoda má některé slabiny, neboť schopnost makléře dosahovat zisky je limitována několika faktory:


  • Makléř je živý člověk, tedy jeho možnosti jsou limitovány pracovní dobou, potřebou obědvat, emocemi, únavou, potřebou dovolené apod.

  • schopnost makléře obsáhnout současně více měn, proto nejčastěji makléři obchodují buď jenom 2 měny proti sobě nebo 3 měny mezi sebou

  • Makléř, když dojde k názoru, že je vhodné investovat určitým způsobem, musí tento předpoklad prověřit, promyslet, což vyžaduje určitý čas, tedy počet takovýchto obchodů je určitým způsobem omezen.

  • Když se makléř rozhodne pro určitou investici, musí to být v určitém dostatečně významném objemu finančních prostředků, protože kdyby investoval malé objemy, tak by dosažený výnos byl malý a pro investora nepokryl ani náklady na provoz makléře. Tedy obchody musí být v dostatečně velkých objemech finančních prostředků. To vede k dalšímu omezení: pokud makléř investuje velký objem finančních prostředků a jeho úvaha nevyjde, znamená to, že investor realizuje ztrátu. Je-li investovaný objem významný, i ztráta je pro investora citelná.

  • Aby byl výnos investice dostatečný, používá se často investování s využitím tzv. finanční páky. Finanční páka umožňuje dostatečné zisky i s malou investicí vlastních prostředků investora, avšak výrazně zvyšuje investiční riziko, pokud dojde k opačnému pohybu kursu měnového páru. V tom případě může dojít (a často dochází) k úplné ztrátě investované částky nebo i k vzniku dluhu investora.


Přes tato omezení je praxe se zapojením živého makléře je používaná a osvědčená.

Novým typem investování jsou tzv. forexoví roboti (správněji forexové roboty). Roboty nejsou nic jiného než výpočetní kapacita, tedy určitý software, který analyzuje investiční příležitosti na forexovém trhu. Nastane – li na trhu určitá naprogramovaná situace, počítač sám rozhodne o provedení investice. A v okamžiku, kdy zase robot vyhodnotí, že je vhodná situace k prodeji, uskuteční se neprodleně prodej. Vlastnosti forexového robota jsou následovné: není omezen žádnými životními funkcemi, nevyžaduje dovolenou, může pracovat nepřetržitě. Kapacita robota je taková, že je schopen sledovat nikoliv 2-3 měny, ale i takový počet měnových párů, kolik je potřeba - tedy všechny relevantní světové měny. Robot, vzhledem k tomu, že pracuje s minimálními provozními náklady, je schopen realizovat mnoho malých obchodů. Tedy je schopen na jedné straně dosahovat velkých výnosů a na druhé straně nepřináší velké riziko z objemu. Omezení spočívá pouze v poplatcích trhu. Vzhledem k velkému počtu malých obchodů robotu stačí pouze mírně nadpoloviční úspěšnost při investičním rozhodování k dosahování dostatečných výnosů pro investora. Tedy jeví se, že zaangažování formových robotů je velmi smysluplnou moderní alternativou. Pokud je makléř v časové tísni nebo ve stresu, může se dopustit chyby, kdežto počítač pracuje v reálném čase, bez únavy, bez emocí a nehrozí u něj žádné selhání. Rizikem je pouze nedokonalost softwaru, která, když se projeví, lze ji napravit. Forexové roboty jsou perspektivní a jeví se jako pravděpodobné, že časem nahradí živé makléře.

Situace na trhu byla analyzována a byl učiněn závěr, že investování prostřednictvím forexových robotů (nebo nějakého obdobného nástroje) je perspektivní. V současnosti však není k dispozici žádná dostatečně prověřená a osvědčená cesta, kterou by bylo možné takovéto investice bez nadbytečného rizika (zejména kreditního) realizovat. Proto tato cesta je vedena v patrnosti a počítá se s ní do budoucnosti.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky