Investování do nemovitostí - obecně - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Investování do nemovitostí - obecně

Investice do nemovitostí

( s cílem dosažení výnosu nebo alespoň zachování hodnoty investice  )


    Během uplynulých několika let byly do ekonomiky v zájmu jejího vyvedení z ekonomické krize nality v USA i v Evropě obrovské objemy finančních prostředků, které nebyly pokryty odpovídajícími daňovými příjmy ani přebytkem obchodní bilance. To znamená, že dříve nebo později se musí nadbytečné peníze projevit růstem inflace. Vedle investice do drahých kovů ( a případně dalších komodit – uměleckých předmětů, šperků, starožitností apod.) je pro tuto situaci vhodné mít část majetku uloženu v nemovitostech (domy, byty, pozemky, objekty pro podnikání apod.).
     
Investice do vlastního bydlení :

    První nemovitostí je pro každého dům nebo byt, ve kterém žije. Většinou je smysluplnější si objekt bydlení pořídit do vlastnictví, neboť se dá v případě potřeby odprodat ( převážně se ziskem ) a je také výhodnější objekt svého bydlení mít ve vlastnictví na důchod. Slouží tak v podstatě i jako forma investice na penzi. V současné době ( rok 2012 ) jsou k dispozici 3 hlavní nástroje k financování vlastního bydlení – všechny jsou velmi příznivé :

  • Úvěry ze smluv o stavebním spoření - jejich předností jsou příznivé a stabilní nízké úrokové sazby. Nevýhodou je dlouhá doba spořící fáze (k tomu, abychom se dostali k optimálním úvěrovým podmínkám je potřeba zpravidla dlouhou dobu spořit). To je výhodné zejména pro ty, kteří mohou svoji bytovou potřebu dlouhodobě plánovat

  • Hypotéční úvěry – nezahrnují žádnou dobu příprav, úrokové sazby v r. 2012 také velmi příznivé (nedaleko historických minim co do úrokových sazeb ), možnost zvolit tzv. úrokový fix – období, po které se hypotéční banka i klient – dlužník vzájemně zavazují neměnit podmínky úvěru. Při skončení úrokového fixu je možné celý úvěr nebo jeho část splatit ( tzv. refinancování úvěrem od jiné banky )

  • Investice do drahých kovů a následně jejich odprodej a investice do nemovitosti – v současné době dochází k výraznému růstu hodnoty drahých kovů ( zlato, stříbro ). Ceny budou kulminovat v období ekonomických turbulencí. Ve stejném období nepochybně dojde k poklesu cen nemovitostí, neboť naprosté většině investorů, která bude své investice mít uloženy v penězích ( a v jiných cenných papírech ), se jejich investice výrazně znehodnotí (vysokou inflací, devalvací apod.). Tím klesne jejich koupěschopnost, což se nutně projeví poklesem cen nemovitostí. Investoři, jimž se jejich investice zhodnotila, budou mít zvlášť výhodnou příležitost realizovat své bytové záměry za mimořádně příznivé ceny


Investice do bytů k pronájmu :


    Častou otázkou klientů – investorů je možnost investic do bytů k pronájmu. V 90. letech, kdy bytů bylo málo a poptávka po pronájmech obrovská, byla pořizovací ceny bytů nízká a nájemné vysoké ( např. byt bylo možné pořídit za 200 tis. Kč a pronajmout jej za 15 tis. Kč měsíčně, doba ekonomické návratnosti byla extrémně nízká a efektivnost takové investice obrovská ).  Dnes ( rok 2012 ) je k dispozici nadbytek bytů, z nich je mnoho nabízeno k pronájmu, tržní cena běžného bytu v Praze je kolem 2,5 mil. Kč a běžné tržní nájemné v takovém bytě jen něco kolem 9 tis. Kč ( doba teoretické ekonomické návratnosti kolem 23 let, což je příliš mnoho ). To za předpokladu, že se majiteli – pronajímateli trvale daří byt pronajímat. Najít slušné, stabilní a spolehlivě platící nájemníky je dnes obtížné. Potíží s vymáháním nájemného i s vymáháním náhrad za škody v pronajatých bytech je mnoho. Obtížné bývá také vystěhování nesolidního nebo neplatícího nájemníka, který využívá zákonné ochrany.  Investice do bytů k pronájmu není v současnosti příliš lukrativní.

Investice do pozemků :


    Investování do pozemků je významnou příležitostí. Někdy se lidé domnívají, že na nemovitostech ( pozemcích ) se nedá prodělat. Opak je pravdou a mnoho investorů na pozemcích prodělává. Mezi pozemky jsou významné rozdíly. Výhodné je zejména, pokud se investorovi podaří levný pozemek ( orná půda, zahrada apod.) přeměnit v územním plánu obce na stavební, který má mnohanásobnou hodnotu. To však vyžaduje, aby pozemkům investor dobře rozuměl, aby dokázal vytipovat, do kterého pozemku investovat s perspektivou jeho přeměny na stavební. Naopak nebezpečím pro investory, které lze jen těžko eliminovat, je umístění nové komunikace v okolí pozemku nebo jiné změny v územním plánu obce. Takové změny mohou výrazně snížit hodnotu pozemku.
  
Úloha realitního makléře :
výrazně s vhodnou volbou a s realizací investice do nemovitosti může napomoci realitní makléř. Ten má za úlohu napomoci svému klientovi s výběrem nemovitosti ke koupi, s eliminací různých rizik souvisejících s investicí, zabezpečuje často právní servis apod. Realitní makléř obvykle účtuje od svého klienta honorář, který se obvykle pohybuje v rozmezí 3 – 5 % z kupní ceny nemovitosti. Zprostředkování realit ( realitní služba ) je nelicencovanou živností a může ji vykonávat kdokoliv ( s čistým trestním rejstříkem). V realitní branži se však setkáváme s mnoha podvody. Vytipovat spolehlivého a korektního realitního makléře nebývá snadné (zvláště, když občan přistupuje k investici do nemovitosti poprvé).
     
    Pro všechny, kteří uvažují o investici do reality (byt, dům, pozemek . . .) mám tip na ověřeného, spolehlivého, kvalifikovaného makléře s příjemným jednáním, se kterým bude jistě každý spokojen. Stačí, když se mi ozvete.

     
    Poznámka k realitnímu makléři: kolega má zvláštní zájem na tom, aby všichni mí klienti, kterým jsem doporučil jeho službu, s ní byli spokojeni. Já totiž na průběh jeho činnosti dohlížím a kdyby byl někdo nespokojen, už bych mu žádného dalšího nedoporučil. Proto záruka úplné spokojenosti.
     
Služba úvěrového poradce pro oblast úvěrů ze stavebního spoření a hypotéčního poradce :

    Pro oblast úvěrů ze stavebního spoření i hypotéčních úvěrů mám kvalifikované kolegy, kteří obsluhují mé klienty (úvěrová problematika je velmi rozsáhlá a já sám nemohu plně kvalifikovaně obsluhovat všechny oblasti). I v oblasti úvěrů dobře funguje záruka úplné spokojenosti, neboť i zde mají kolegové zájem, aby mým klientům poskytovali nejlepší služby.
    
    Pokud máte zájem o službu kvalifikovaného a ověřeného úvěrového poradce, ozvěte se mi !

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky