Jednoduchý příklad stabilního portfolia - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Jednoduchý příklad stabilního portfolia

Invest. do cenných papírů
 • Objem 1 mil Kč (je možno pro jakýkoliv objem)

 • Investice na pevnou dobu 5 let

 • Rozdělení portfolia na 20 % z investované částky (například akcie) a 80 % (například dluhopisy)

 • Nejhorší myslitelný scénář předpokládá pokles akcií v každém z 5 let o 13,78 % (výsledná hodnota akciové složky je poloviční ve srovnání s počátkem investování)

 • Očekávatelný scénář předpokládá růst akcií v každém z 5 let po 8 %Výsledné hodnoty:

 • Nejhorší myslitelný scénář: hodnota portfolia je prakticky na stejné úrovni, jako byla na počátku

 • Očekávatelný scénář: hodnota investice se zvýšila, zásluhu na tom má především akciová složka (20 % z investované částky dosáhlo přibližně stejný výnos jako zbývajících 80 %)

 • O výsledku investování rozhoduje především akciová složka

 • Pokud je zájmem investora větší stabilita, vloží se do investice méně akcií a více dluhopisů, výnos portfolia se sníží

 • Pokud má investor zájem o vyšší výnos, přidají se akcie na úkor dluhopisů. Sníží se tak stabilita portfolia.

 • Všechny závěry odpovídají teoretickému poznatku, že výnos souvisí s rizikem investice.


Poznámka:

 • V praxi může nastat i horší výsledek, než je uveden v Nehorším myslitelném scénáři.

 • V praxi se reálně dá očekávat výsledek blízký Očekávanému scénáři. Může být lepší i horší.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky