Vlastnosti služby - Viktor Harnach, Ing.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vlastnosti služby

Moje služba finančního zprostředkovatele a poradce spočívá ve 2 hlavních oblastech :

1. Zprostředkování finančních operací podle pokynů zadavatele ( klienta ) - pokud klient přesně ví, jaké jsou jeho cíle a jaké finanční služby ( produkty ) jsou nejvhodnější k jejich dosažení

2. poskytnutí doporučení klientům, kteří nemají přesně ujasněno, jaké jsou jejich cíle a kteří přesně nevědí, jaké metody, postupy, produkty atd. jsou pro něho ( a jeho rodinu ) vhodné. Poté obvykle následuje náplň jako v bodu 1.

Moje služba má 5 hlavních společných vlastností :

1. Moje služba ( ve srovnání se službami běžně dosažitelnými v bankách a pojišťovnách ) přináší některé mimořádně zajímavé efekty, a proto je velmi příznivě mými klienty oceňována. Říkávám, že mám k dispozici některá finanční kouzla. Na druhou stranu tyto přínosy vypadají pro neseznámené osoby až podezřele výhodně. Mohu však dělat nějaké zázraky ? Nikoliv ! Moje doporučení a používané postupy jsou naprosto korektní a v souladu se všemi předpisy, zákony a zákonitostmi.

2. Nejsem zaměstnancem žádné z finančních institucí ( bank, investičních společností, penzijních fondů, stavebních spořitelen apod.). Mám v nabídce řadu vzájemně konkurenčních produktů a podle volby klientů jim ( s přihlédnutím k jejich preferencím, zájmům, rodinným tradicím, vlastní zkušenosti ) zprostředkovávám ty, které klientům ( podle předpokladů ) budou nejlépe vyhovovat. Jsem členem několika finančně poradenských společností, které samy mají obvykle širokou nabídku finančních služeb. Celková moje nabídka je tvořena širokým souborem finančních služeb, které podle aktuální potřeby a požadavků klientů operativně doplňuji.

3. Celá moje služba je koncipována tak, abych ji v naprosto převážné míře mohl poskytovat u klientů ( nejčastěji doma, jindy na pracovišti nebo ve vhodné kavárně apod.). Jen ojediněle poskytuji služby u nás v Klecanech ( ale není to vyloučeno nebo omezeno ) - to proto, že nejvíce je pro klienty pohodlné poskytnutí služby u nich.
Služba kromě poskytnutí rad a doporučení zahrnuje i sjednání všech smluv ( i dodatků ). Můj klient má kompletní službu tam, kde mu to nejvíce vyhovuje.

4. Ani zprostředkováním smluv má služba nekončí, ale trvá dál. Klienti se na mne mohou obracet s dotazy, požadavky na pomoc apod., já ( podle potřeby a podle možností ) sleduji, zda jsou smlouvy naplňovány v jejich zájmu a zasáhnu tam, kde je to potřeba - vždy v souladu s pokyny klientů.

5. Moji službu poskytuji na provizním základě (za její poskytnutí jsem honorován ze strany smluvních partnerů - bank, pojišťoven apod.), jak je to na trhu obvyklé. Výše odměny je u různých partnerů různá, je však u srovnatelných služeb srovnatelná a stanovuje se obvykle podle hodnoty a typu zprostředkované transakce, doby trvání smlouvy apod. Klienta má služba nic nestojí, realizace finanční transakce mým prostřednictvím je za naprosto stejných finančních podmínek, jako by si ji klient vyřizoval (obíhal, zjišťoval, porovnával, analyzoval, vypisoval . . . ) sám u finančního partnera.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky